YKC 26/1200 – 704W Fanlı Yer Konvektörü

Fanlı yer konvektörleri birincil veya ikincil ısıtma sistemi olarak dizayn edilebilir. Daha çok mahal ısı kaybının cam yüzeyinden olduğu durumlarda kullanılırlar. Isıtmış olduğu hava ile cam yüzeyinde hava perdesi oluştururlar.

Fanlı yer konvektörleri birincil veya ikincil ısıtma sistemi olarak dizayn edilebilir. Daha çok mahal ısı kaybının cam yüzeyinden olduğu durumlarda kullanılırlar. Isıtmış olduğu hava ile cam yüzeyinde hava perdesi oluştururlar.Yer konvektörleri döşeme betonu içine yerleştirildiğinden mahallerde yer işgal etmezler.Konvektörlerin üstü, istendiği anda kaldırılabilir üç değişik model ızgara-menfez ile kaplıdır. En ideal yerleşim yerleri pencere özellikle vitrin pencerelerin dibidir.
Bu sayede ısıtma prosesine ilaveten pencerelerde buğulanmaya mani olurlar. Bu özellikleri sayesinde büyük vitrin camları olan hava meydanları, lokantalar, mağazalar gibi yerlerde özellikle tercih edilen ısıtma elemanlarıdır. PN16 karakteristiğinde ısıtıcı serpantini olması nedeniyle kızgın sulu ısıtma sistemlerinde de rahatlıkla kullanılabilir.
Isıtma Kapasitesi (80/90°C su rejiminde) :

704Watt

Menfez Tipi:

Serme Lineer

Boyutlar(mm)(HxLxW) :

90x1200x260